Produkter

Store Display utvecklar och säljer lönsamma produkter primärt för dagligvaru- och detaljhandeln. Produkterna innehåller nyckelelement för framgång. Smakstationerna bidrar till merförsäljning och förbättrad kundupplevelse samt är enkla att hantera och underhålla. På så sätt bidrar våra produkter till att förbättra kundernas lönsamhet, samtidigt som det stärker butikens varumärke och konkurrenskraft.

Vårt kundanalysverktyg hjälper butiker att förstå kunden bättre och därigenom kunna anpassa butiken till kunden för att generera högre lönsamhet. Verktyget hjälper också till att optimera bemanning vid olika tidpunkter.

Vårt kampanjschema hjälper leverantörer att nå ut till konsument med sina produkter och butiken får på köpet en alldeles unik exponering som ger ökad kundnöjdhet.

I undermenyerna hittar du vårt utbud av  olika produkter!