Kundanalysverktyg

Vårt verktyg mäter och analyserar kundbeteende med kamera och wi-fi

 • ”Traffic” Antal besökare i butiken?
 • ”Draw-In-Rate” Hur stor andel av passerande går in i butiken?
 • ”Dwell Time” Hur länge stannar kunden i butiken eller på en specifik yta i butiken?
 • ”Retention Rate” Hur frekvent återkommer samma kunder?
 • ”Heat Map” Vilka är de heta ytorna i butiken, hur rör sig kunderna i butiken?
 • ”Que Management” Hur stor kö vid olika perioder? Väntetid? Lämnar kunder kön?
 • ”MAG” Demografisk översikt på kunderna i form av ålder och kön
 • ”Conversion Rate” Hur många av butikens besökare handlar?
 • ”Campaign” Hur påverkar en kampanj antalet besökare/försäljning etc
 • Genomsnittligt köp/besökare

Möjligheter och åtgärder efter analys av mätresultatet

 • Anpassa exponering och placering av varor
 • Anpassa skyltfönster
 • Anpassa kampanjer och överblicka resultat av kampanjer
 • Anpassa sortimentet
 • Anpassa din bemanning i butik och i kassorna vid olika tidpunkter
 • Anpassa prissättning

Ytterligare fördelar och möjligheter

 • Överblicka en eller flera butiker samtidigt
 • Kompatibelt med affärssystemet
 • Lägg in målvariabler och jämför
 • Få push-notis i mobilen om kö är mer än x st
 • Standardrapporter eller gör enkelt egna rapporter
 • Jämför resultat med valda perioder eller butiker
 • Tar hänsyn till väder i analysen
 • GDPR-anpassat, inga bilder lagras

Från 1/11 kan vi presentera våra nya hypermoderna Ultima AI-enheter.

Ta gärna en titt nedan på våra presentationsvideor.

För mer info eller offert, kontakta oss på:

info@storedisplay.se eller 054-771 58 10