Om oss

Store Display Nordic AB grundades i Stockholm 2013 och är sedan 2021 en del av Murena Konsult AB. Huvudkontor och lager finns sedan 2018 i Karlstad. Våra smakstationer finns idag i över 1.000 matbutiker i Sverige och utgör basen för vårt unika koncept SmakaPå.

Vår affärsidé är att förse butiker inom detaljhandeln med nya koncept, produkter och tjänster som inspirerar kunderna att köpa matvaror genom doft och smak.


Store Display samarbetar direkt med en rad stora detaljhandelskedjor och fristående butiker i Sverige. I Norge och Finland har vi god täckning genom nära samarbeten med lokala aktörer.

Vi är i ständig jakt på nya hållbara material och nedkortade transportled. Vårt geografiska läge ger oss tillgång till kluster för utveckling av såväl nya alternativ till plastmaterial som hållbara trämaterial.